Satın Alma Süreci

Hayata yeni degerler kazandırıyoruz ...

Alım süreci;

Müşterilerimize, alım sürecini anlamalarına yardımcı olabilmek için aşağıda bir taşınmazın resmi olarak satılmadan önce geçmesi gereken esas kademeleri özetlemekteyiz.

Sizin taleplerinizi dinledikten sonra projelerimizden, size en uygun gayrimenkullerin listesini çıkarıp beğendiğiniz gayrimenkulleri birlikte gezerek değerlendiririz.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ, REZERVASYON&DEPOZİTO;

Depozito ödenmeden önce TEZCANLAR İNŞAAT tarafından bir satış sözleşmesi düzenlenmektedir. Bu sözleşmede gayrimenkulün anlaşılan satış bedeli, ödeme tarihleri, teslim tarihi, her iki tarafın hakları ve anlaşmaya varılan özel şartlar bulunur.

TAPU DEVRİ İÇİN GEREKLİ BELGELER;

Satıcı:-1fotoğraf,nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, tapu fotokopisi, belediye beyan değeri deprem sigortası fotokopisi(DASK)

Alıcı: 2 fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

TAPU DEVRİ;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için;

Bütün işlemler yukarıda belirtildiği gibi düzenlendiyse bilgileriniz sabah 09:00 ile 12:00 saatleri arasında tapu müdürlüğüne teslim edilir ve satıcıya sms yoluyla bilgi gönderilir. Öğleden sonra devlet bankasına gerekli harçlar yatırıldıktan sonra tapu devri işlemi gerçekleşir, tapu müdürlüğünde tapu adınıza göre çıkarılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar için;

Bütün işlemler yukarıda belirtildiği gibi düzenlendiyse hem alıcının hem de taşınmazın bilgileri/detayları personelimiz tarafından Tapu kadastro Müdürlüğüne iletilecektir. Oradan bu bilgiler Ege Ordu Komutanlığına iletilerek başvuru talebi kontrol edilmektedir. Bunun sebebi, Türkiye’de belli başlı bölgelerin yabancılara satışının yasak olmasıdır.

2014 de çıkan yeni kanuna göre aynı ada parsel üzerinde en az 1yabancı taşınmaz satın almış ise diğer yabancı vatandaşlar için tekrar EGE ORDU KOMUTANLIĞI ‘na yapılan başvuruya gerek kalmadan aynı gün içerisinde tapu teslimi yapılacaktır.

Ordu izninin onaylanması yaklaşık 3 ay sürmektedir ve onaylandıktan sonra adınıza çıkarılan tapunuzu tapu müdürlüğünden veya avukatınızdan teslim alabilirsiniz.

GAYRIMENKUL ALIMINDA YAKLAŞIK MASRAFLAR;

Gayrimenkul satın alınırken bir kereye mahsus olmak üzere rayiç bedelin %4 ve harçlar tapu masrafı olarak ödenir.

Yabancı vatandaşlar ordu izin masrafı olarak 450.-TL ödenir.

Ayrıca her gayrimenkul sahibi yılda 1 kere sahip olduğu gayrimenkulün kategorisine göre gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye çevre ve çöp vergisi ödemek zorundadır.